Bierzmowanie

W tym sakramencie ochrzczeni otrzymują dar Ducha Świętego, który w dzień Pięćdziesiątnicy został zesłany na Apostołów.

2021-10-15

Bierzmowanie to kolejny etap chrześcijańskiego wtajemniczenia. W tym sakramencie ochrzczeni otrzymują dar Ducha Świętego, który w dzień Pięćdziesiątnicy został zesłany na Apostołów. Sakramentu bierzmowania udziela najczęściej biskup.
Przyjmuje go młodzież oraz dorośli, którzy nie mogli przyjąć go wcześniej.

Obowiązki kandydata do bierzmowania:

1. Udział w liturgii Mszy św. w Niedziele i dni wyznaczone oraz nabożeństwach okresowych (roraty, różaniec, rekolekcje,…itd.)
2. Spowiedź święta w pierwsze piątki m-ca oraz przyjęcie komunii świętej
3. Uczestnictwo w wyznaczonych spotkaniach formacyjnych
4. Dobra ocena z religii i odpowiednie zachowanie na katechezie w szkole.
5. Dostarczenie ks. Grzegorzowi lub do kancelarii parafialnej zaświadczenia o chrzcie św.
(jeżeli chrzest był poza parafią w Hołdunowie)
6. O ile kandydat pochodzi z innej parafii, koniecznym jest dostarczenie zgody własnej parafii na przygotowanie i udzielenie sakramentu dojrzałości w Par. Chrystusa Króla w Hołdunowie.
7. Zaliczenie modlitw katechizmowych.
8. Pod koniec przygotowania poprosimy o składkę w wysokości i terminie podanym później, zw. z bezpośrednim przygotowaniem samej liturgii, świątyni, zakupem okolicznościowych pamiątek itd.

Rodzice zobowiązani są do uczestnictwa w wyznaczonych, spotkaniach formacyjnych, o których terminie zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani.

Bierzmowanie

Parafia Chrystusa Króla w Hołdunowie           
ul. Lewandowskiej 42a
43-143 Lędziny

tel: (32) 216 60 04

e-mail: pchk@o2.pl lub
holdunow@katowicka.pl

 

 

Nr konta parafii:

Bank Spółdzielczy w Tychach

28 8435 0004 0000 0000 3535 0001

Parafia w mediach społecznościowych: