Sakramenty

 • 15.10.2021
  Kapłaństwo

  Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat. (KKK 1536)

  więcej

 • 15.10.2021
  Sakrament pokuty

  Prawo kanoniczne w kanonach 959-997 wyraźnie precyzuje zasady udzielania i przyjmowania sakramentu pokuty i pojednania w Kościele

  więcej

 • 15.10.2021
  Eucharystia

  Na temat Eucharystii wydano wiele dokumentów Kościoła. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy tak: „Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana.” (KKK 1322)

  więcej

 • 15.10.2021
  Chrzest

  Od początku istnienia Kościoła, chrzest ustanowiony przez Chrystusa, praktykowany był we wszystkich gminach chrześcijańskich (Mt 28,19; Mk 16,13; Dz 2,38-41; Dz 8,12; Rz 6,3; 1 Kor 12,13). Obrzęd chrztu był bardzo prosty. Była to kąpiel oczyszczająca w imię Trójcy Przenajświętszej (Mt 28,19). Św. Paweł pisze, że chrzest oznacza zanurzenie w śmierć Chrystusa i zmartwychwstanie z Nim do nowego [...]

  więcej

 • 15.10.2021
  Bierzmowanie

  W tym sakramencie ochrzczeni otrzymują dar Ducha Świętego, który w dzień Pięćdziesiątnicy został zesłany na Apostołów.

  więcej

 • 05.03.2023
  Małżeństwo

  Kandydaci do małżeństwa zgłaszają się w kancelarii parafialnej celem załatwienia formalności związanych z planowanym małżeństwem minimum 6 miesięcy przed planowana data zawarcia ślubu [...]

  więcej

Parafia Chrystusa Króla w Hołdunowie           
ul. Lewandowskiej 42a
43-143 Lędziny

tel: (32) 216 60 04

e-mail: pchk@o2.pl lub
holdunow@katowicka.pl

 

 

Nr konta parafii:

Bank Spółdzielczy w Tychach

28 8435 0004 0000 0000 3535 0001

Parafia w mediach społecznościowych: