Chrzest

2021-10-15

Od początku istnienia Kościoła, chrzest ustanowiony przez Chrystusa, praktykowany był we wszystkich gminach chrześcijańskich
(Mt 28,19; Mk 16,13; Dz 2,38-41; Dz 8,12; Rz 6,3; 1 Kor 12,13). Obrzęd chrztu był bardzo prosty. Była to kąpiel oczyszczająca w imię Trójcy Przenajświętszej (Mt 28,19). Św. Paweł pisze, że chrzest oznacza zanurzenie w śmierć Chrystusa i zmartwychwstanie z Nim do nowego życia w Kościele (Rz 6,3; Kol 2,17). Z dorosłymi chrzczono także dzieci (Dz 11,14; Dz 16,15.31-34). Oprócz Dziejów Apostolskich praktykę taką potwierdzają pisarze chrześcijańscy, jak np. Hipolit Rzymski, który pisze, że do sakramentów inicjacji razem z dorosłymi szły dzieci.Chrzest należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”. Oprócz chrztu do tej grupy sakramentów należy Eucharystia oraz bierzmowanie. Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego prowadzą do dojrzałości chrześcijańskiej. Chrzest jest bramą do życia wiecznego i królestwa Bożego. Jest fundamentem życia chrześcijańskiego. Chrzest jest konieczny do zbawienia. Otwiera dostęp do innych sakramentów. Chrzest może być udzielony osobie, która ważnie nie przyjęła jeszcze tego sakramentu. Jako ludzie wierzący wiemy, że zbawienie otrzymujemy i przeżywamy w łączności ze społecznością Kościoła. To właśnie w Kościele i za pośrednictwem Kościoła człowiek otrzymujemy od Boga dar życia wiecznego, wysłużony przez Chrystusa w sakramencie chrztu świętego.

Prawo kanoniczne w kanonach 849-874 wyraźnie precyzuje zasady udzielania i przyjmowania chrztu w Kościele. Pragnąc zgłosić dziecko do chrztu należy:
1. Zgłosić się do kancelarii z Aktem Urodzenia Dziecka.
2. Na miejscu (ewentualnie po uzgodnieniu z księdzem w domu) wypełnić formularz zgłoszenia dziecka do chrztu.
3. W formularzu należy uwzględnić dane chrzestnych: adresy zamieszkania, daty i miejsca ślubu (jeśli są małżonkami), dokładny wiek.
3a. Kanony 872-874 określają dokładnie, kto może zostać chrzestnym. Dlatego rodzice chrzestni są zobowiązani do przedstawienia (najlepiej już przy zgłoszeniu dziecka w kancelarii) zaświadczenia od proboszcza miejsca zamieszkania, że nie ma przeszkód kanonicznych do podjęcia tej godności. Inaczej jest w przypadku rodziców chrzestnych, którzy zostali ochrzczeni w parafii chrztu dziecka.
4. Do godziwości chrztu wymagany jest stan łaski uświęcającej rodziców i chrzestnych.
4a. W przypadku przeszkody kanonicznej rodziców dziecka (konkubinat lub ślub tylko cywilny) prawo kanoniczne nie czyni przeszkód do chrztu.
4b. Rodzice chrzestni powinni być w stanie łaski.
5. Rodzice i chrzestni uczestniczą w naukach przed chrztem. Termin zostaje uzgodniony w kancelarii parafialnej.

Chrzest

Parafia Chrystusa Króla w Hołdunowie           
ul. Lewandowskiej 42a
43-143 Lędziny

tel: (32) 216 60 04

e-mail: pchk@o2.pl lub
holdunow@katowicka.pl

 

 

Nr konta parafii:

Bank Spółdzielczy w Tychach

28 8435 0004 0000 0000 3535 0001

Parafia w mediach społecznościowych: