Eucharystia

Na temat Eucharystii wydano wiele dokumentów Kościoła. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy tak: „Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana.” (KKK 1322)

2021-10-15

„Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego.
Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha” (KKK 1324)

Eucharystia to podstawowy sakrament wiary chrześcijańskiej. Eucharystia należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”. Została ona ustanowiona przez Chrystusa w czasie Ostatniej Wieczerzy. W czasie Eucharystii uobecnia się całe dzieło zbawcze Chrystusa, tj. Jego Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie.
Eucharystia jest różnie określana: Wieczerza Pańska, Łamanie chleba, Zgromadzenie eucharystyczne, Pamiątka Męki i Zmartwychwstania Pana, Najświętsza Ofiara, itd.


Pierwsza komunia święta – uroczystość, w której podczas mszy wierni po raz pierwszy przyjmują Eucharystię, ciało i krew Chrystusa pod postacią chleba. Do pierwszej komunii świętej Kościół dopuszcza wiernych, którzy znają podstawowe prawdy wiary i rozumieją dokonującą się na mszy świętej transsubstancjację. Pierwsza komunia święta jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla przyjmujących i ich rodzin, lecz również dla całej wspólnoty parafialnej.
W Polsce wiek przyjęcia pierwszej komunii świętej jest obecnie ustalony na trzecią klasę szkoły podstawowej. Istnieje także możliwość dopuszczenia do komunii św. dzieci młodszych.
Tradycją w naszej parafii jest, że do Wczesnej komunii św. dzieci przystępują zawsze 3 maja na Mszy o 11.00, natomiast I Komunia dla dzieci klas 3 zawsze odbywa się w niedzielę po 3 maja.


 

Sakramenty, Komunia Święta

Parafia Chrystusa Króla w Hołdunowie           
ul. Lewandowskiej 42a
43-143 Lędziny

tel: (32) 216 60 04

e-mail: pchk@o2.pl lub
holdunow@katowicka.pl

 

 

Nr konta parafii:

Bank Spółdzielczy w Tychach

28 8435 0004 0000 0000 3535 0001

Parafia w mediach społecznościowych: