Małżeństwo

2023-03-05

Kandydaci do małżeństwa zgłaszają się w kancelarii parafialnej celem załatwienia formalności związanych z planowanym małżeństwem minimum 6 miesięcy przed planowana data zawarcia ślubu kościelnego.

Należy:
1. Dostarczyć Świadectwo Chrztu Świętego, które jest ważne 6 miesięcy od daty wystawienia.
Świadectwo Chrztu Świętego zawiera informacje o stanie wolnym.
Fakt zawarcia sakramentu małżeństwa przekazywany jest także do parafii miejsca
Chrztu Świętego i jest odnotowany w księgach metrykalnych.

2. Dostarczyć świadectwo ukończenia katechezy z zakresu szkoły średniej. Kandydaci, którzy nie posiadają wymaganego świadectwa, zobowiązani są do uczestniczenie w spotkaniach w ramach katechumenatu przedmałżeńskiego.

3. W przypadku zawarcia małżeństwa tzw. konkordatowego dostarczyć zaświadczenie z USC (ważne 6 miesięcy). Jeśli kandydaci zawarli już małżeństwo w USC, należy okazać stosowny dokument (Akt małżeństwa).

4. Uczestniczyć w cyklu nauk przedślubnych:
patrz:
PLATFORMA DLA NARZECZONYCH

w naszej parafii:
25.02; 4.03; 11.03; 18.03.2023 r. godz. 18.30 Salki katechetyczne.
16.09; 23.09; 30.09; 7.10.2023 r. godz. 18.30 Salki katechetyczne.

5. Uczestniczyć w spotkaniach w Parafialnej Poradni Życia Małżeńskiego:
patrz:
PLATFORMA DLA NARZECZONYCH
w naszej parafii: Wtorki godz. 16.30 na probostwie.

6. Uczestniczyć w Dniu Skupienia dla narzeczonych:
Bieruń, kościół św. Walentego

7. Osoby będące wdowami lub wdowcami dodatkowo dostarczają akt zgonu małżonka.
Małżeństwo zawierane jest w czasie lub poza Msza świętą. Termin oraz wszelkie formalności i sprawy organizacyjne, w tym wystrój kościoła, ustala się w kancelarii parafialnej.

*dni skupienia dla narzeczonych organizowanych przez różne zgromadzenia np. przez Dominikanów

Małżeństwo

Parafia Chrystusa Króla w Hołdunowie           
ul. Lewandowskiej 42a
43-143 Lędziny

tel: (32) 216 60 04

e-mail: pchk@o2.pl lub
holdunow@katowicka.pl

 

 

Nr konta parafii:

Bank Spółdzielczy w Tychach

28 8435 0004 0000 0000 3535 0001

Parafia w mediach społecznościowych: