Sakrament pokuty

Prawo kanoniczne w kanonach 959-997 wyraźnie precyzuje zasady udzielania i przyjmowania sakramentu pokuty i pojednania w Kościele

2021-10-15

Sakrament pokuty, jak żaden inny sakrament, związany jest z określoną postawą, która obejmuje zarówno wewnętrzne nastawienie jak i gotowość prowadzenia zgodnego z nim życia. Jest to postawa pokuty. Sakrament ten został ustanowiony przez Chrystusa i jest on powtarzalny. Obrzęd ten jest aktem liturgicznym, a więc aktem uświęcającym człowieka i wielbiącym Boga. Jak w każdej czynności liturgicznej, tak i tutaj obecny jest Chrystus wraz z całym Kościołem, który przebacza i daje łaskę lub ją pomnaża. Sakrament pojednania, z jednej strony oczyszcza z grzechów, a z drugiej jednoczy z cała społecznością Kościoła.

„Chrystus ustanowił sakrament pokuty dla wszystkich grzeszników w Kościele, a przede wszystkim dla tych, którzy po chrzcie popełnili grzech ciężki i w ten sposób utracili łaskę chrztu oraz zadali ranę komunii kościelnej. Sakrament pokuty daje im nową możliwość nawrócenia się i odzyskania łaski usprawiedliwienia. Ojcowie Kościoła przedstawiają ten sakrament jako drugą deskę (ratunku) po rozbiciu, jakim jest utrata łaski” (KKK 1446)

W naszej parafii okazja do spowiedzi św. jest:
1. W tygodniu – 15 min. przed każdą Mszą św. (Sprawują ją kapłani celebrujący daną Mszę św. dlatego nie spowiadamy w czasie Mszy św.)
2. W uroczystości (niedziele i inne) – 15 min. przed każdą Mszą św. (Sprawują ją kapłani celebrujący daną Mszę św. dlatego nie spowiadamy w czasie Mszy św.)
3. Dodatkowa spowiedź odbywa się w następujących terminach:
    a. I Czwartek Miesiąca, I Piątek Miesiąca – 16:30-17:25
    b. Każda sobota – 16:30-17:25
    c. Spowiedź tzw. świąteczna (Boże Narodzenie, Wielkanoc) jest ogłaszana dodatkowo.

Sakramenty

Parafia Chrystusa Króla w Hołdunowie           
ul. Lewandowskiej 42a
43-143 Lędziny

tel: (32) 216 60 04

e-mail: pchk@o2.pl lub
holdunow@katowicka.pl

 

 

Nr konta parafii:

Bank Spółdzielczy w Tychach

28 8435 0004 0000 0000 3535 0001

Parafia w mediach społecznościowych: