Sprawy pogrzebowe

2021-10-15

Rodzina zmarłego(ej) powinna jak najszybciej powiadomić duszpasterzy o śmierci bliskiej sobie osoby.
Czynimy to osobiście lub telefonicznie (32) 216 60 04 podając podstawowe dane osoby zmarłej – imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania.

Bicie dzwonów kościelnych o godz. 15.00 informuje o śmierci oraz wzywa Parafian do modlitwy za zmarłego, zmarłych „Wieczny odpoczynek…”

Pogrzeb zmarłej osoby zgłaszamy o każdej porze dnia. Należy zgłosić się u księdza w kancelarii parafialnej na probostwie (ul. Lewandowskiej 42 a) w celu ustalenia daty i godziny pogrzebu.

Zgłaszając pogrzeb prosimy o dostarczenie do kancelarii parafialnej:

 

  • akt zgonu (do wglądu)
  • kartę zgonu (dokument z napisem „Część przeznaczona dla administracji cmentarza”, którą zostawiamy w kancelarii parafialnej,
  • zaświadczenie o przyjęciu przez zmarłego sakramentu chorych (jeżeli otrzymał takie przebywając w szpitalu, hospicjum lub Domu Opieki),
  • podziękowanie spisujemy z księdzem przyjmującym pogrzeb,
  • jeżeli zmarły mieszkał na terenie innej parafii, rodzina powinna dostarczyć zgodę proboszcza miejsca zamieszkania zmarłego, na pogrzeb w naszej parafii,
  • przy ustalaniu terminu pogrzebu zachęcamy do zamówienia Mszy św. w 30 dni po śmierci lub na I rocz. śmierci.

Formalności dotyczące pochówku miejsca na cmentarzu, opłat cmentarnych załatwiamy z gospodarzem cmentarza p. Krzysztofem Andrzejewskim telefonicznie (32) 326 61 68, zam. ul. Grunwaldzka 52.

W ostatni piątek miesiąca, o godz. 17.30 w naszym kościele sprawujemy mszę świętą za wszystkich zmarłych w danym miesiącu i w rocznice śmierci.

Wydarzenia

Parafia Chrystusa Króla w Hołdunowie           
ul. Lewandowskiej 42a
43-143 Lędziny

tel: (32) 216 60 04

e-mail: pchk@o2.pl lub
holdunow@katowicka.pl

 

 

Nr konta parafii:

Bank Spółdzielczy w Tychach

28 8435 0004 0000 0000 3535 0001

Parafia w mediach społecznościowych: