Księża posługujący w parafii

2022-11-13

ks. Marek Płaza - proboszcz, wicedziekan dekanatu Lędziny

Urodzony 23 lipca 1962 roku w Chorzowie
Święcenia kapłańskie przyjął 14 maja 1988 roku w Katowicach
Pochodzi z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chorzowie – Batorym.
Dotychczas posługiwał w parafiach:
1988-1991 parafia świętego Wojciecha w Radzionkowie
1991-2001 parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i świętego Jana Bosko w Katowicach-Piotrowicach.
2001-2008 parafia świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach
Proboszczem (szóstym) naszej parafii jest od 2008 roku.
Opiekuje się: Grupą Charytatywną oraz Apostolstwem Dobrej Śmierci, Katecheza dorosłych. Dyżuruje w kancelarii parafialnej, redaguje gazetkę parafialną „Króluj nam Chryste”.

 

ks. Michał Harnasz – wikary

Urodzony 19 listopada 1987,
Święcenia kapłańskie przyjął 12 maja 2012 w Katowicach.
Pochodzi z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Boguszowicach.
Dotychczas posługiwał w parafiach:
2012 - 2015 Parafia p.w.św. Barbary w Chorzowie
2015 - 2019 Parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Piekarach Śląskich - Dąbrówce Wielkiej
2019 - 2021 Parafia Bożego Narodzenia w Rudzie Śląskiej - Halembie
W naszej parafii od 29 sierpnia 2021
Jest opiekunem Ministrantów, niedzielnej Grupy Liturgii Słowa, Grupy modlitewnej, Dzieci Maryi, Róż Różańcowych, Róż Różańcowych rodziców za dzieci oraz Oazy Rodzin. Przygotowuje dzieci do I komunii św. i młodzież do sakramentu bierzmowania. Katechizuje w Szkole Podstawowej nr 3 im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach oraz w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Lędzinach. Od 4.09.2002 mianowany na rejonowego moderatora Ruchu Światło-Życie dekanatów Bieruń i Lędziny.

 

ks. kan. dr Józef Przybyła - rezydent

Urodził się 10 lipca 1942 w Pszczynie. Był najmłodszym z czworga rodzeństwa. Naukę w Technikum Włókienniczym w Bielsku Białej, a następnie w seminarium duchownym łączył z pracą na budowach. Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 1967 roku w Katowicach z rąk bpa Herberta Bednorza. Magisterium z teologii uzyskał na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Ukończył (czterosemestralne) studia podyplomowe w zakresie teologii pastoralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego (2004).
Był duszpasterzem w parafiach: w Skoczowie (1967 - 1970; obecnie diecezja bielsko-żywiecka), Siemianowicach Śląskich (1970 - 1971), Chorzowie (1971 - 1974), Katowicach - Tysiącleciu (1974 - 1978), Cieszynie (1978 - 1981) - kościół akademicki św. Krzyża. Od 1 sierpnia 1981 był proboszczem parafii Chrystusa Króla Wszechświata w Hołdunowie, gdzie postarał się o wybudowanie nowego kościoła. W 1990 roku został wybrany dziekanem dekanatu bieruńskiego. Od 2003 roku jest kanonikiem honorowym Kapituły Metropolitalnej Katowickiej. W 2008 roku przeszedł na emeryturę. Mieszka w Hołdunowie. W uznaniu zasług dla lokalnej społeczności, w 2001 roku Rada Miasta Lędziny nadała ks. Józefowi Przybyle honorowy tytuł Zasłużony dla Miasta Lędziny; odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Lecha Wałęsę. Posiada także złoty pierścień górniczy - symboliczny wyraz podzięki za mediację w czasie strajków górniczych w KWK Ziemowit w stanie wojennym, ofiarowany mu w Lędzinach 3 grudnia 1998. Jest laureatem Nagrody Starosty Bieruńsko - Lędzińskiego w Dziedzinie Kultury za 2005 rok - Clemens Pro Publico Bono, za wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i ochrony jej dóbr.

więcej...

Duszpasterze

Parafia Chrystusa Króla w Hołdunowie           
ul. Lewandowskiej 42a
43-143 Lędziny

tel: (32) 216 60 04

e-mail: pchk@o2.pl lub
holdunow@katowicka.pl

 

 

Nr konta parafii:

Bank Spółdzielczy w Tychach

28 8435 0004 0000 0000 3535 0001

Parafia w mediach społecznościowych: